Hlasová cvičení
Studijní materiál k přednáškám a cvičením
Komunikativní dovednosti

DÝCHÁNÍ FONACE ARTIKULACE

Artikulační cvičení

Obličejová gymnastika (uvolňování mluvidel)

Ohrnování a zatahování rtů - střídavě, současně
Pohyb čelisti dopředu, dozadu, doleva, doprava, kroužit
Sešpulit rty - roztažený úsměv (rty u sebe)
Sešpulit rty doleva, doprava, kroužit (tzv. vysavač)
Papapapapá, bába-bába-bába, myju Míšu
Volání "Uááá", "Ííííáááá", postupně zvětšovat čelistní úhel, rukou na krku kontrolovat křeč
"Áááéééíííóóóúúú" vázané i oddělované hlásky
Madagaskar Havana a Jáva
Mauglí Uana Ouvex Jauvajs
Mňááááúúúúú

Pohyblivost jazyka: kmity doleva doprava, nahoru dolů postupně zrychlovat. Atatatatata-aťa-ata-aťa (A má velký čelistní úhel); Písnička: lalalala; čert: blblblbl; budík: cilililililililink (Pozor! l nesmí splývat!), crrrrrrrrr; trakař: trrrrrrr; volání na slepice: puťa- puťapuťa nápipipipipipipi; slepice odpovídá: kokokodák; kohout: kykyryký; kachna: gagagagaga; potok: glogloglo- gloglo; kukačka: kukuč-kukuč; holub: vrkú-vrkú

Další:
Teta to tam mete, mete to tam teta
To ty táto? Toto, to tato teta tuto tetu tahá
Mezi domama má má máma malou zahrádku.

Shluky podobných hlásek (hlásky na švu)

Vyslovujte pečlivě: hlásky na švu musí být vysloveny obě

 1. Přes sklep prchal letem mrzským milenec Ctirad Držgrešle
 2. Klepna Alena atakuje Elenu u uhlí
 3. Hlídej jej jako oko v hlavě
 4. Udělej jeden náčrt trojúhelníkového obrazce ekvivalentního obrazci I.
 5. Kdo okousal Leontýnce eskimo, Olivere?
 6. Hana ale Elenu utáhne elektrickým motorem.
 7. Tys oslep, páže! Nevidíš, že přede mnou je prázdná číš?
 8. Jde elév, vole.
 9. Když žil, ležel, ležel.
 10. Oto odkop' pluh, Helenu uhodil lanem, milovanou úpící Ilonu unesl.
 11. Ivo opravoval lampu u Urbana.
 12. Dolar rubl libra
 13. Od dalekých chvojek klusal lyžník koulejíc cívku ukradenou u uhlí
 14. Mám dům, mnoho oken nemá, ani devět, to není moc
 15. Jak zní lokál pluralis substantiva mech?
 16. Mezek kousal list trávy

Cvičení výslovnosti obtížných slov (JAZYKOLOLAMY)

 1. Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme Popokatepetl tunelem ?
 2. Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatější Popokatepetl.
 3. V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili okolo loudavě cedule.
 4. Strč prst skrz krk.
 5. Koncert pro klavír a orchestr.
 6. Sčeš si vlasy s čela.
 7. Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
 8. Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosáčárny.
 9. Strýček Šusta sušil švestky v Sušici u sušičky.
 10. Krok ke zproletarizování všech vrstev.
 11. Hlavní roli lorda (Raula) Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
 12. Blb v úprku brk' u krbu.
 13. Nenaolejuje-li mě Julie naolejuji Julii já.
 14. Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?
 15. Sklapla piksla. Vlky plky. Drbu vrbu. Scvrnkls hrst zrn.
 16. Osuš si šosy.
 17. Ještě štěstí, že se nesešli.
 18. Šísovo sousoší Šťastný sen.
 19. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec. Smyčec šmytec.
 20. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek. Pět švestek šest švestek.
 21. Šla Prokopka pro Prokopa: Pojď Prokope pro trochu oukropa.
 22. Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný?
 23. Zaželezilo-li se železo či nezaželezilo-li se železo?
 24. Zhlt hrst zrn
 25. Jelen lyrorohý
 26. Zblbls z čtvrtvln
 27. Neznepokojujte se meteorologickými předpověďmi
 28. Co není institucionizovatelné je neinstitucionizovatelné
 29. Bylo-li libo limo? Toliko nebylo-li by pivo.
 30. Vylije-li Lívie litr lihu, lifruje-li ho do Lýbie?
 31. Nejkulaťoulinkatější
 32. Odneste ten revolver do laboratoře
 33. Je připraveno psí šestispřeží
 34. Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli koulí
 35. Lorenzova transformace hrála hlavní roli v teorii relativity

L. Štíplová

Kdo odříká jak se patří
tuhle moji básničku
jestli nemá jazyk za tři
bude ho mít na kličku:

Já rád játra ty rád játra
jsou-li játra Jára pátrá
Jára taky má rád játra
jenže říká - járátrátra

Kdo to svedl jak se patří
kdo se při tom neloudal
ten má vyřídilku za tři
ten ať se mnou říká dál:

Jiří řeže dříví z dřínu
tři sta řízů za vteřinu
Jiří řeže dříví z břízy
za vteřinu čtyři řízy

Kdo to svedl jak se patří
kdo se při tom neloudal
ten má vyřídilku za tři
ten ať říká se mnou dál:

Šine se pštros přes pšenici
s pštrosíky a se pštrosicí
pštrosí máma, pštrosí táta
a tři pštrosí pštrosáčata

Kdo to všechno nepopletl
toho asi nespletu
slovo Popokatepetl
spolkne jako tabletu.

J. Křešnička
Jazykové lámadlo

Králíček králičí král
s králicí Klárou na klavír hrál
Králice Klára dobře hrála
a králíčata tancovala
V králíkárně měli bál
králíčata Klára král

Plné vyznění hlasu:
(Závěr pravidelných cvičení)

Ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou
K.H.Mácha